Ana içeriğe atla

Duyurular

Çocuk ve Yas: Yaşam Becerilerinin Öğretilmesi

Çocuk ve Yas: Yaşam Becerilerinin Öğretilmesi/Child and Grief: Teaching Life Skills

19-23 Şubat 2024 tarihlerinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Afetler ve Acil Durumlar Sonrasında Çocuklarda Yas Müdahalesi Eğitimi" kapsamında TEDÜ Psikoloji Bölümü Başkanı ve TEDÜ COPeS Yöneticisi Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman @docdr_ilgingoklerdanisman ,  Araştırma Görevlisi Sevi Gizem Zeybek @sevigizemzeybek  ve TEDÜ Klinik Psikoloji Doktora Programı öğrencisi Sevginur Tiryaki Güven deprem Bakanlık'ta görev yapan psikolog, çocuk gelişimciler ve sosyal hizmet uzmanlarına, Children and War UK tarafından geliştirilen "Çocuk ve Yas: Yaşam Becerilerinin Öğretilmesi" modülünün uygulayıcı eğitimini verdiler. Children and War UK'in egiticilik eğitimini tamamlayan TEDÜ LPE Psikoloji Ana Bilim Dalı lisansüstü ögrencileri Özge Akkoç ozgeakkoc , Hatice Merve Aykaç @hatice.mrv ve Beste Öziç'e @bestezcc de eğitimde kolaylaştırıcı olarak görev aldı. Yapılan eğitim sonrasında, Sağlık Bakanlığı tarafından yas müdahale programı deprem bölgeleri ve göç alan illerde uygulamaya geçirilecek.


Within the scope of "Grief Intervention Training for Children After Disasters and Emergencies" organized in cooperation with the World Health Organization (WHO) and the Ministry of Health between 19-23 February, TEDU Psychology Department Chair Assoc. Prof. Ilgın Gökler Danışman @docdr_ilgingoklerdanisman, Research Assistant Sevi Gizem Zeybek @sevigizemzeybek and TEDU Clinical Psychology PhD student Sevginur Tiryaki Güven provided practitioner training of  the "Child and Grief: Teaching Life Skills" module developed by Children and War UK for the mental health staff of the ministry. Clinical Psychology graduate students, Özge Akkoç ozgeakkoc, Hatice Merve Aykaç @hatice.mrv and Beste Öziç, who completed Children and War UK's training of trainees program, also served as facilitators in the training. Following the training, the grief intervention program will be implemented by the Ministry of Health at Disaster areas.

Afetlerde Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Eğitim Programı

Afetlerde Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Eğitim Programı/Mental Health and Psychosocial Support in Disasters Training Programme

TEDU COPeS Yöneticisi Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman, Dünya insani Dayanışma Derneği'nin (World Human Relief) 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrası psikolojik destek ekiplerinde yer alacak gönüllülerle Afetlerde Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Eğitim Programı'nda biraraya geldi.

TEDU COPeS Manager Assoc. Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman came together with volunteers who will take part in the psychological support teams of World Human Relief after the 6 February Kahramanmaraş Earthquakes at the Mental Health and Psychosocial Support in Disasters Training Programme.

Çocuklarda Yas Müdahalesi

Afetler ve Acil Durumlar Sonrasında Çocuklarda Yas Müdahalesi Eğitimi/Grief Intervention Training for Children After Disasters and Emergencies

18-22 Aralık tarihlerinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Afetler ve Acil Durumlar Sonrasında Çocuklarda Yas Müdahalesi Eğitimi" kapsamında TEDÜ Psikoloji Bölümü Başkanı ve TEDU COPES Yöneticisi Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman @docdr_ilgingoklerdanisman ,  Araştırma Görevlisi Sevi Gizem Zeybek @sevigizemzeybek  ve TEDÜ Klinik Psikoloji Doktora Programı öğrencisi Sevginur Tiryaki Güven deprem bölgelerindeki Sağlıklı Hayat Merkezleri ve hastanelerde görev yapan psikologlara, Children and War UK tarafından geliştirilen "Çocuk ve Yas: Yaşam Becerilerinin Öğretilmesi" modülünün uygulayıcı eğitimini verdiler. Children and War UK'in egiticilik eğitimini tamamlayan TEDÜ LPE Psikoloji Ana Bilim Dalı lisansüstü ögrencileri Beyza Türkistan @bturkistan , Özge Akkoç ozgeakkoc , İrem Beril Karaçalık @iremberils ve Beste Öziç'e @bestezcc de eğitimde kolaylaştırıcı olarak görev aldı. Yapılan eğitim sonrasında, Sağlık Bakanlığı tarafından yas müdahale programı uygulamaya geçirilecek.

#yasdanışmanlığıeğitimi #çocukveyas #hizmetiçieğitim #kapasitegeliştirme #afet

Within the scope of "Grief Intervention Training for Children After Disasters and Emergencies" organized in cooperation with the World Health Organization (WHO) and the Ministry of Health between 18-22 December, TEDU Psychology Department Head Assoc. Prof. Ilgın Gökler Danışman @docdr_ilgingoklerdanisman, Research Assistant Sevi Gizem Zeybek @sevigizemzeybek and TEDÜ Clinical Psychology Doctoral Program student Sevginur Tiryaki Güven provided practitioner training of  the "Child and Grief: Teaching Life Skills" module developed by Children and War UK for the psychologists working in Healthy Life Centers and hospitals in earthquake zones. TEDU Graduate School Psychology Department students Beyza Türkistan @bturkistan, Özge Akkoç ozgeakkoc, İrem Beril Karaçalık @iremberils and Beste Öziç, who completed Children and War UK's training of trainees program, also served as facilitators in the training. Following the training, the grief intervention program will be implemented by the Ministry of Health.

Çocuk ve Yas

Çocuk ve Yas: Yaşam Becerilerinin Öğretilmesi/Children and Bereavement: Teaching Life Skills

13-14 Aralık tarihlerinde Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) işbirliğinde düzenlenen Yas Danışmanlığı Kapasite Geliştirme Eğitimi kapsamında TEDÜ Psikoloji Bölümü Başkanı ve TEDU COPES Yöneticisi Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman  ve TEDÜ Klinik Psikoloji Doktora Programı öğrencisi Uzm.Psk.Sevginur Tiryaki Güven,  deprem bölgelerinde görev yapan psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi uzmanlarına, Childen and War UK tarafından geliştirilen "Çocuk ve Yas: Yaşam Becerilerinin Öğretilmesi" modülünün uygulayıcı eğitimini verdiler.

Within the scope of the Bereavement Counselling Capacity Building Training organised in cooperation with the International Organisation for Migration (IOM) and the Ministry of Family and Social Policies (MoFSP) on 13-14 December, TEDU Psychology Department Head and TEDU COPES Manager Assoc. Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman and TEDU Clinical Psychology PhD student Uzm.Psk.Sevginur Tiryaki Güven gave the practitioner training of the "Children and Bereavement: Teaching Life Skills" module developed by Childen and War UK to psychologists, social workers and child development specialists working in earthquake zones: Teaching Life Skills" module developed by Childen and War UK.

Children and Grief

Children and Grief: Teaching Life Skills/Çocuklar ve Yas: Yaşam Beverilerinin Öğretilmesi

We conducted the first training of the "Children and Grief: Teaching Life Skills" Training of Trainers program in collaboration with Children And War Foundation UK @childrenandwar.uk, with the participation of academicians and practitioners working in the field of disaster, trauma, and child mental health; and TEDU graduate students.

This collaboration will make a significant contribution to our efforts to strengthen the capacity of psychosocial support workers who work with children after the February 6th  earthquakes in Türkiye and to support bereaved children.

We would like to express our gratitude to Prof. William Yule, Melinda Edwards and Laura Timms from the Children and  War Foundation UK, as well as all participants involved in this collaboration.

Children and War Foundation UK  ile işbirliği içinde düzenlediğimiz "Çocuklar ve Yas: Yaşam Beverilerinin Öğretilmesi" eğitici eğitiminin ilkini,  afet, travma ve çocuk ruh sağlığı alanında çalışan akademisyenler, uygulamacilar ve  TEDÜ lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. 

Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra çocuklarla çalışan psikososyal destek çalışanlarının kapasitesini güçlendirme ve Ykayıpları ardından yas tutan çocuklara destek verme yönündeki çabalarımıza önemli katkı sağlayacak bu işbirliği için Children and War Foundation UK'den Prof. William Yule, Melinda Edwards ve Laura Timms'e ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Psikososyal Destek Çalışmaları Hizmet İçi Eğitim Programı/Psychosocial Support Studies In-Service Training Program

TEDÜ Psikoloji Bölümü Başkanı ve TEDU COPES yöneticisi Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman @docdr_ilgingoklerdanisman , Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından  4-7 Eylül 2023 tarihleri arasında, 6 Şubat Depremlerinden sonra sahada görev yapmış ruh sağlığı personeline yönelik olarak düzenlenen Psikososyal Destek Çalışmaları Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, "Afet Sahasında Çocuk ve Ergenlerle Çalışma" konusunda eğitim vermiştir. 

Ayrıca, Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman ve Araş. Gör. Sevi Gizem Zeybek @sevigizemzeybek , Bakanlık çalışanlarına yönelik "Çalışana Destek" grupları yürütmüştür.

TEDU Psychology Department Head and TEDU COPES manager Assoc. Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman @docdr_ilgingoklerdanisman gave a training on "Working with Children and Adolescents in Disaster Area" within the scope of Psychosocial Support Studies In-Service Training Program organised by the Ministry of Youth and Sports between 4-7 September 2023 for mental health personnel who worked in the field after the 6 February Earthquakes. 

In addition, Assoc. Prof. Dr. Ilgın Gökler Consultant and Research Assistant Sevi Gizem Zeybek @sevigizemzeybek conducted "Employee Support" groups for Ministry employees.

Teaching Recovery Techniques

Teaching Recovery Techniques

We conducted the first training of the "Teaching Recovery Techniques" Training of Trainers program in collaboration with Children And War Foundation UK @childrenandwar.uk, with the participation of academicians and practitioners working in the field of disaster, trauma, and child mental health. 

This collaboration will make a significant contribution to our efforts to strengthen the capacity of psychosocial support workers who work with children after the February 6th  earthquakes in Türkiye. 

We would like to express our gratitude to Prof. William Yule and Laura Timms from the Children and  War Foundation UK, as well as all participants involved in this collaboration.

Children and War Foundation UK  ile işbirliği içinde düzenlediğimiz Teaching Recovery Techniques" eğitici eğitiminin ilkini,  afet, travma ve çocuk ruh sağlığı alanında çalışan akademisyenler ve uygulamacıların katılımıyla gerçekleştirdik. 

Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra çocuklarla çalışan psikososyal destek çalışanlarının kapasitesini güçlendirme yönündeki çabalarımıza önemli katkı sağlayacak bu işbirliği için Children and War Foundation UK'den Prof. William Yule ve Laura Timms'e ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz

İngilizce Dil Okulu ile Psikoeğitim Toplantısı

İngilizce Dil Okulu ile Psikoeğitim Toplantısı/Psychoeducation Meeting with English Language School

TEDU COPeS ve Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ortaklığında, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerin ardından yeni dönemde öğrencilere yönelik travma duyarlı yaklaşımları tartışmak üzere İngilizce Dil Okulu eğitmenlerine yönelik bir psikoeğitim oturumu düzenledik.

In partnership with TEDU COPeS and the Student Development and Psychological Counselling Centre, we organised a psychoeducation session for English Language School instructors to discuss trauma-sensitive approaches for students in the new semester following the earthquakes in southeastern Turkey.

Deprem Bölgelerinden Gelen Çocuk, Ergen ve Ailelere Yönelik Psikososyal Destek Projesi

Deprem Bölgelerinden Gelen Çocuk, Ergen ve Ailelere Yönelik Psikososyal Destek Projesi/Psychosocial Support Project for Children, Adolescents and Families from Earthquake Regions

TEDU COPeS üyesi öğretim elemanlarımız Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman ve Öğr. Gör Deniz Okay ile klinik psikoloji lisansüstü öğrencilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Şubat–Haziran 2023 tarihleri arasında ABB Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde "Deprem Bölgelerinden Gelen Çocuk, Ergen ve Ailelere Yönelik Psikososyal Destek Projesi"ni yürüttüler.

TEDU COPeS member lecturers Assoc. Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman and Lecturer. Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman and Instructor Deniz Okay and our clinical psychology graduate students carried out the "Psychosocial Support Project for Children, Adolescents and Families from Earthquake Regions" at ABB Araplar Family Life Centre between February-June 2023 in cooperation with Ankara Metropolitan Municipality.

Ankara Psikososyal Destek Hattı

Ankara Psikososyal Destek Hattı/Ankara Psychosocial Support Line

TEDU COPeS, TÜrk Psikologlar Derneği (TPD) ile işbirliği içerisinde "TPD – 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Ankara Psikososyal Destek Hattı" çalışmalarının yürütülmesini üstlenmiştir. TEDU COPeS gönüllüsü psikoloji lisans ve lisansüstü öğrencilerinin görev aldığı çalışmanın koordinasyonu ve süpervizyonu Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman ve Öğr. Gör. Deniz Okay tarafından yapılmıştır.

TEDU COPeS, in cooperation with the Turkish Psychological Association (TPD), undertook the "TPD - 6 February Kahramanmaraş Earthquakes Ankara Psychosocial Support Line". The coordination and supervision of the study, in which TEDU COPeS volunteer psychology undergraduate and graduate students took part, was carried out by Instructor Deniz Okay.

Afet Sonrası Psikososyal Destek

Afet Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları/Post-Disaster Psychosocial Support Activities

Psikoloji Bölümü öğretim elemanları ve TEDÜ COPeS koordinatörleri Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman ve Öğr. Gör. Deniz Okay Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrasında deprem bölgelerinden gelen ailelere hizmet veren ruh sağlığı çalışanlarına yönelik 13 Şubat 2023'de düzenlenen Afet Sonrası Psikososyal Destek Çalışmaları eğitimine eğitmen olarak katıdılar.

Department of Psychology lecturers and TEDU COPeS coordinators Assoc. Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman and Assoc. Assist. Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman and Instructor Deniz Okay participated as trainers in the Post-Disaster Psychosocial Support Studies training organised by Ankara Metropolitan Municipality on 13 February 2023 for mental health workers serving families coming from earthquake zones after the 6 February Kahramanmaraş Earthquakes.