Ana içeriğe atla

Psiko-Sosyal Destek Çalışmalarımız

TEDÜ COPeS tarafından sağlanacak olan hizmetler, psikososyal destek çalışmalarını içermektedir.

Psikososyal Destek Nedir?

“Psikososyal” terimi, kişinin iç dünyası ve çevresel/sosyal etkilerin karşılıklı ve sürekli ilişkisini tanımlamak üzere kullanılır.

“Psikososyal destek” ise kriz durumlarında iç dünya ve çevresel etkilerin arasındaki bu ilişkiyi, kişinin uyumunu ve başa çıkmasını kolaylaştıracak biçimde düzenlenmesine destek olan çalışmaları kapsamaktadır. Psikososyal destek çalışmaları, bireylerin yanısıra ailelerin ve toplumun psikolojik uyum ve iyilik halini de desteklemeyi amaçlar.

TEDU COPeS tarafından Sağlanan Psikososyal Hizmetler

TEDU COPeS olarak, sizlere sunacağımız hizmetler, salgın sürecinde yaşanabilecek kriz durumlarına erken dönem destek sağlama, baş etme stratejilerinizi ve kaynaklarınızı harekete geçirme ve güçlendirme ve gerekli kaynaklara erişiminiz konusunda bilgi sağlamayı içerecektir.

TEDÜ COPeS tarafından sunulacak psikososyal hizmetler aşağıdaki çalışmaları kapsayacaktır:

Psikoeğitim, psikolojik açıdan zorlayıcı olabilecek ya da psikolojik sağlığı tehdit eden durumlarla karşı karşıya olan bireylere, gruplara ve ailelere, bu durumlarda ortaya çıkabilecek olağan duygusal, davranışsal, zihinsel, sosyal ve bedensel stres tepkileri ve etkili başaçıkma yolları konusunda bilgilendirme yaparak, psikolojik uyumu ve gelişimi desteklemeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Psikoeğitimin amacı, zorlayıcı durumu ortadan kaldırmaktan  çok, bu durumun yarattığı koşulların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya ya da en aza indirmeye ve bu zorlayıcı koşullar altında gündelik psikososyal işlevseliği sürdürmeye yardımcı olacak bir yol haritası sunmaktır.

TEDU COPeS’un psikoeğitim çalışmaları 3 grupta toplanacaktır:

1.a. Çevrimiçi Psikoeğitim Grupları (1-2 oturum)

Pandemi ve beraberinde getirdiği koşulların yarattığı zorluklara uyum sağlamayı ve etkili başetme yollarını geliştirmeyi desteklemek üzere, belli bir konuya odaklı (örn., pandemi sürecinde kişisel alanı koruma;  fiziksel izolasyon ve sosyal ilişkiler;  evde zaman yönetimi vb.) bilgilendirme ve/veya etkileşime dayalı tematik grup oturumlarıdır.

Açılacak psikoeğitim gruplarını web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek kayıt yaptırabilirsiniz. Grup kontenjanları duyurularda açıklanacaktır. Katılım önceliği başvuru sırasına göre belirlenecektir.

1.b. Psikoeğitim Broşürleri

Üniversitemiz öğrencileri, çalışanları ve ailelerine yönelik olarak pandemi sürecinde sık karşılaşılan zorluklar ve başaçıkma yollarıyla ilgili düzenli olarak hazırlayıp paylaşıma açacağımız yazılı psikoeğitim materyallerini  web sayfamız, facebook ve instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

1.c. Psikoeğitim Videoları

Pandemi sürecinde sık karşılaşılan zorluklar ve başaçıkma yollarıyla ilgili konunun uzmanı kişilerce hazırlanacak kısa bilgilendirme videolarını içermektedir. TEDÜ COPeS olarak, Üniversitemiz öğrencileri, çalışanları ve aileleri için düzenli olarak hazırlayıp paylaşıma açacağımız psikoeğitim materyallerini  web sayfamız, facebook ve instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Çevrimiçi psikolojik hizmetler, koşulların yüzyüze görüşme yapmaya elverişli olmadığı durumlarda alternatif bir destek mekanizması olarak işlev görmektedir. Çevrimiçi destekleyici görüşmeler yoluyla sağlanacak olan psikososyal destek hizmetleri, internet ortamında görüntülü bağlantı aracılığıyla yapılacak bireysel görüşmeler ve grup oturumlarını içerecektir. Çevrimiçi görüşmeler, Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek ve 5 ila 8 oturumu kapsayacaktır.

Bireysel ve grup görüşmeleri TEDÜ Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Yüksek Lisans Programı (TEDÜ GoKÇEP/TEDU DevClin) mezunu ya da öğrencisi olan uzman psikolog ve psikologlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bu görüşmeler, TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji alt alanı öğretim üyeleri ve doktora aşamasındaki araştırma görevlileri tarafından süpervize edilecektir.

Yapılan tüm görüşmelerde gizlilik ilkesi ve diğer etik ilkelere bağlı kalınacaktır. Psikologlar, danışan(lar) tarafından paylaşılan tüm bilgileri etik kurallar doğrultusunda saklı tutmakla yükümlüdür.Çevrimiçi bireysel görüşmeler ve akran paylaşım gruplarına başvurunuz üzerine sizlere bir başvuru formu ve Aydınlatma Metni ve Bilgilendirilmiş Onam Formu göndereceğiz. Başvurunuzu kesinleştirmeden önce lütfen Aydınlatma Metni ve Bilgilendirilmiş Onam Formu'nu dikkatlice okuyunuz.

Çevrimiçi Destekleyici Görüşme hizmetimiz şu an için yalnızca Üniversitemiz öğrencilerine yönelik yürütülmektedir.

 2.a. Çevrimiçi Bireysel Görüşme (5-8 oturum) 

Çevrimiçi bireysel görüşmeler, danışan ve psikoloğun çevrimiçi ortamda görüntülü bağlantı yoluyla bire bir görüşmesi şeklinde yürütülecektir. Sunulacak hizmet, klasik bir psikoterapi hizmetinden farklıdır. Pandemiye bağlı olarak yaşanan kriz durumda, bu zorlayıcı sürece uyumunuzu arttırmayı hedefleyen, baş etme stratejilerinizin güçlendirildiği ve destek kaynaklarınızın harekete geçirildiği kısa süreli ve hedef odaklı destekleyici görüşmeleri içermektedir.

Bireysel görüşmeler haftada bir 50 dakikalık oturumlar şeklinde yapılandırılacaktır. Görüşmeler, haftanın 7 günü, hafta içleri 10.00-20.00, haftasonları ise 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Randevunuz bu saat aralıkları içerisinde size ve psikoloğunuza uygun olacak bir saate yerleştirilecektir.

Sizinle yapılacak olan ilk görüşme değerlendirme görüşmesi olup bu görüşmenin sonrasında çevrimiçi görüşmelere devam etmenin beklenti ve gereksinimlerinize uygun olup olmayacağına karar verilecektir. Değerlendirme görüşmesi sonrasında ya da devam  eden görüşmeler süresince psikoloğunuz gerekli durumlarda, sizi yüzyüze psikoterapi desteği almaya ya da bir psikiyatri uzmanına yönlendirebilir.

Başvuru için tıklayınız

2.b. Çevrimiçi Akran Paylaşımı Grupları (5-8 Oturum)

Kriz durumlarında, ortak yaşantılar nedeniyle benzer koşullarda olan, olaylardan benzer biçimde etkilenen ve benzer duygusal süreçlerden geçen kişilerin kendi yaş gruplarındaki diğer kişilerle biraraya gelerek deneyimlerini paylaşmasının psikososyal iyilik hali ve uyum açısından oldukça destekleyici olduğu bilinmektedir.

Akran paylaşım gruplarının amacı katılımcıların, salgın döneminde yaşadıkları deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini güvenli bir ortamda paylaşabilmelerini sağlamak ve karşılaştıkları zorlukları ele almayı kolaylaştıracak başetme ve problem çözme becerilerini güçlendirmeyi ve geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca, grup oturumları, benzer süreçlerden geçen kişilerin birbirlerinden  öğrenmeleri ve birbirlerini destekleyerek dayanışmaları için de önemli bir olanak sunar.

Düzenleyeceğimiz paylaşım grupları 8-12 katılımcının yer aldığı kapalı gruplardır; yani grup süreci başladıktan sonra yeni katılımcı kabul edilmez ve katılımcıların oturumlara devamlılığı önemlidir. Grup oturumları, TEDÜ COPeS ekibi içerisinden bir uzman klinik psikolog ve bir psikoloğun liderliğinde yürütülür. Haftada bir yapılacak olan grup oturumları katılımcı sayısına bağlı olarak yaklaşık 90-120 dakika sürecektir.

Grup görüşmelerine katılmak üzere başvuru yaptığınızda, sizinle psikologlarımız tarafından kısa bir ön görüşme yapılacak ve grubun sizin beklenti ve gereksinimlerinize uygunluğu değerlendirilecektir. Gruplar oluşturulurken, grup içi etkileşim ve paylaşımı kolaylaştırmak için  grup üyeleri arasında yakın arkadaşlar ya da aile bireyleri gibi birbirini yakından tanıyan kişilerin olmamasına dikkat edilecektir.

Grup oturumlarında hem grup yöneticiler, hem de katılımcıların gizlilik ilkesine uymaları gerekmektedir.  Bu ilke grup içinde paylaşılanlar ve yaşananların grup dışına taşınmamasını belirtir. Katılımcılar, çevrimiçi görüşme hizmeti almayı kabul etmeleri durumunda, görüşmelerin kaydını almayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Başvuru için tıklayınız.